ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» σε συνέχεια της υπογραφής των 12 επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ...

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027...

Τα RegioStars​ κάθε χρόνο επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν χρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής...

Oλοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις: «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός...