ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε νέα τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον διακοσίων εβδομήντα δύο (272) επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 17.337.165,68 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 458.406.536,41 ευρώ.

Δείτε τη νέα Τροποποίηση

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr