ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Εκδόθηκε 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης σύμφωνα με την οποία 2.398 συνολικά επιχειρήσεις των Ιονίων Νήσων εντάσσονται στη δράση “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των εντασσόμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 30.165.839,67€.

Επίσης εκδόθηκε η απόφαση απόρριψης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης και οι οποίες αξιολογήθηκαν κατά τη β′ φάση, μετά την αύξηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού της πρόσκλησης κατά 16..000.000€.

Η νέα Απόφαση Ένταξης (2η τροποποίηση) περιλαμβάνει τις ενταγμένες επιχειρήσεις του α’ και του β′ κύκλου.

 

 

 

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr