ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αναμένεται προσεχώς νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιδοτεί επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, σε όλη τη χώρα, για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Ο σχεδιασμός, ως έχει σήμερα, προβλέπει πως το πρόγραμμα θα ενισχύει οικονομικά ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε ποσοστό 100%, για προτάσεις ύψους μέχρι 5.000 ευρώ.

Θα καλύπτονται δαπάνες κατασκευής και αναβάθμισης υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος και αντίστοιχες για ιστοσελίδα, καθώς και δαπάνες που αφορούν σε διαφήμιση.

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και διέπεται από τον κανόνα De Μinimis (Ε.Ε.), βάσει του οποίου οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

 

Εκδηλώστε ενδιαφέρον στο 2610003097 , στο info@k2bc.gr ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας (παρακάτω):

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr