ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευκαιρία χρηματοδότησης αποτελεί το ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του ΕΣΠΑ. Οι υποβολές επενδυτικών σεδίων έχουν ξεκινήσει από 20/2/2019 και η Δράση θα παραμείνει το αργότερο έως 18 μήνες από την ημερομηνία Δημοσίευσης και έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και...

Η δράση ΕΣΠΑ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ του...

Σκοπός του νόμου 4399/2016 είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας...

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης και οι απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στην Απόφαση παρουσιάζεται η βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων. Τα αποτελέσματα αφορούν την Στερεά Ελλάδα και τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,...

Ενισχύεται ο προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα, θετικά αξιολογημένα, επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής της εν λόγω δράσης. Με τη νέα τροποποίηση της...

Ξεκινούν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER για Κεφαλονιά και Ιθάκη και συγκεκριμένα για το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα μέσω των παρακάτω δράσεων: 19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας...

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 οι υποβολές αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών».   Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής   Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει σωρευτικά: 1....

Δημοσιεύθηκε το νέο προγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικης Ελλαδας». Η Δράση εντάσσεται στο ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα...

Ξεκίνησαν στις 07.05.2019 οι υποβολές στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την Περιφερειακή ενότητα Αχαϊας. Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση...

Σε εξέλιξη είναι οι υποβολές για τα δύο Νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις Δράσεις «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. Οι Δράσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορούν στον...