ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Οι πίνακες αξιολόγησης περιλαμβάνουν 3 μέρη: Τις εντασσόμενες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης και τις απορριφθείσες επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των εντασσόμενων επιχειρήσεων είναι συνολικά 1.084 και ειδικότερα:

  • Στην κατηγορία Α «Πρωτογενής-Δευτερογενής τομέας» εντάσσονται 214 επιχειρήσεις
  • Στην κατηγορία Β «Εμπόριο – Παροχή υπηρεσιών» εντάσσονται 462 επιχειρήσεις
  • Στην κατηγορία Γ «Τουρισμός-Εστίαση» εντάσσονται 408 επιχειρήσεις.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης των εντασσόμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.074.552,06 €

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 € και μεγαλύτερο τα 15.000 €.

Από το πρόγραμμα ενισχύονται επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση τζίρου άνω του 83%. Συγκεκριμένα το 56% των ενισχυόμενων επιχειρήσεων παρουσίασαν πτώση τζίρου 100%.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάβουν την ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων που θα εξεταστούν σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος αρχίζει από την ημέρα δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης των επιχειρήσεων.

 

Δείτε τα Αποτελέσματα εδώ

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr