ΕΩΣ 31-01-2021 ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα, η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 αντί για την 30η Νοεμβρίου 2020 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 400 εκ. ευρώ, υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € τα οποία επιδοτούνται από 50% – 65%.

 

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr