ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε η 11η απόφαση Ένταξης Πράξεων για την δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 520 επιχειρηματικά σχέδια επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 38.479.145,81 ευρώ.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 350,242,557.32 ευρώ.

 

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr