Ψηφιακό Βήμα Αποτελέσματα

ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ – ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, καθώς και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης με Πραγματοποίηση της Επένδυσης σε άνω της μιας Περιφέρειας, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ.

Στην Απόφαση παρουσιάζεται η απόρριψη 379 αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, με τους σχετικούς λόγους απόρριψης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.511.769,74 ευρώ, καθώς και την απόρριψη 8 αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων με πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μίας περιφέρειας, με τους σχετικούς λόγους απόρριψης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 104.806,81 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr