Ψηφιακό Βήμα Αποτελέσματα

ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης και οι απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Στην Απόφαση παρουσιάζεται η βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων. Τα αποτελέσματα αφορούν την Στερεά Ελλάδα και τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα).
Επίσης ανακοινώνεται η απόρριψη εβδομήντα ενός Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διακοσίων Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών σε Μετάβαση.

(Σχετική Απόφαση)

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr