ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες της Κ2 απευθύνονται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων με σκοπό την διαφοροποίηση, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την μελλοντική τους ανάπτυξη.

 

 

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο την βελτίωση ποιότητας λειτουργίας και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία τους.

 

Οι λύσεις που προσφέρουμε έχουν να κάνουν με τα πιο κρίσιμα ζητήματα και ευκαιρίες που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα όπως η Πιστοποίηση, η Χρηματοδότηση και η αποτελεσματική Διαχείριση στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης ποιότητας λειτουργίας. Παράλληλα δίνουμε την δυνατότητα αναβάθμισης και εξέλιξης σε επιχειρήσεις παρέχοντας πακέτα υποστήριξης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους τους.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO προς όλες τις επιχειρήσεις.

Ένταξη επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο τη βελτίωση ποιότητας και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Όλα τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση των ατομικών και επαγγελματικών στόχων των πελατών μας.