ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Υπηρεσίες για ποιοτική αναβάθμιση στον τομέα της Υγείας

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοπούνται στον τομέα της υγείας δίνοντας ευκαιρίες για ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση προϋποθέσεων βιωσιμότητας.

Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στους πελάτες τους και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και μελλοντικές τους ανάγκες, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και να προσπαθούν να υπερβούν τις προσδοκίες τους.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν ενδεικτικά επιχειρήσεις όπως Κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Έμπορους Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Ιατρούς, Ιατρικά Κέντρα, Διάφορους Κλάδους Ιατρικής, Φαρμακεία & Φαρμακαποθήκες

 

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, αποτελεί ιδανικό και αξιόπιστο σύμβουλο υποστηρίζοντας όλες τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας με τις παρακάτω υπηρεσίες.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ορθής διαχείρισης σύμφωνα με το διαρκώς μεταβαλλόμενο εθνικό σύστημα υγείας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ MANAGEMENT

Πιστοποίηση λειτουργίας επιχειρήσεων του τομέα της υγείας σύμφωνα με το Διεθμές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Διαχείριση & Αύξηση απόδοσης Ιατρικών Επισκεπτών με στόχο τη βελτίωση ποιότητας λειτουργίας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Πιστοποίηση ISO 13485 & YA 1348 για την κατασκευή, τη συμμόρφωση, τη συσκευασία, τη σήμανση, την αποθήκευση και την εμπορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη επιχειρήσεων του κλάδου υγείας σε αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

Αν επιθυμείτε να λάβετε προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή συμπληρώστε την online φόρμα αίτησης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα έργα με αποτέλεσμα, και όχι να εκτελούμε απλώς μια διαδικασία. Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών μας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσφέρει πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεών τους ανασκοπείται σε κάθε φάση υλοποίησης των έργων που τους παραδίδουμε.