ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων και λοιπών φορέων

Δίνουμε ευκαιρίες στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς για επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και την ποιοτική τους αναβάθμιση με την ταυτόχρονη βελτίωση προϋποθέσεων βιωσιμότητας.

Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στους πελάτες τους και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και μελλοντικές τους ανάγκες, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και να προσπαθούν να υπερβούν τις προσδοκίες τους.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν ενδεικτικά επιχειρήσεις όπως Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ταξιδιωτικά γραφεία, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Διάφοροι Κλάδοι Τουρισμού, Ναυτιλιακές τουριστικές επιχειρήσεις κ.α.

 

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, αποτελεί ιδανικό και αξιόπιστο σύμβουλο υποστηρίζοντας όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις με τις παρακάτω υπηρεσίες.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Kατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ MANAGEMENT

Πιστοποίηση Τουριστικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Διεθμές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Πιστοποίηση προσωπικού προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο ίδιο το προσωπικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη τουριστικών επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα εργαλεία παρακολούθησης, μέτρησης και ανάλυσης που εφαρμόζουμε συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στη συμμόρφωση των υπηρεσιών

Αν επιθυμείτε να λάβετε προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή συμπληρώστε την online φόρμα αίτησης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα έργα με αποτέλεσμα, και όχι να εκτελούμε απλώς μια διαδικασία. Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών μας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσφέρει πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεών τους ανασκοπείται σε κάθε φάση υλοποίησης των έργων που τους παραδίδουμε.