2 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκαν τα δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Πρόκειται για τον συνδυασμό δύο Δράσεων, το “Ψηφιακό Άλμα” και το “Ψηφιακό Βήμα” συνολικής δημόσιας δαπάνης 100 εκατ. ευρώ. Μέσω των δύο Δράσεων οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν είτε να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα είτε να αναβαθμίσουν και να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα ψηφιακή τους ταυτότητα.
Τα προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις με 50% για να πραγματοποιήσουν δαπάνες σχετικές με την ψηφιακή τους αναβάθμιση. Επιλέξιμες δαπάνες είναι η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών, η δημιουργία ιστοσελίδων, η προώθηση μέσω ψηφιακής διαφήμισης κ.ά.
Η περίοδος υποβολών των επενδυτικών σχεδίων για τις δύο νέες Δράσεις είναι από 11/06/2018 έως 02/10/2018.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr