Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΕΣΠΑ: 6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε η 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΣΠΑ. Η σχετική απόφαση αφορά την ένταξη επιπλέον 331 επιχειρηματικών σχεδίων με επιπλέον συνολικό Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 7.861.372,78 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, 304 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 11 στη δεύτερη και 16 στην τρίτη περίοδο υποβολών.
Με την τροποποίηση της Απόφασης, τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση ανέρχονται στα 3.194. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 82.194.142,97 ευρώ.

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr