ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 2.528 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Εκδόθηκε  η απόφαση υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», της περιόδου 2007-13.
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων έως τις 15/12/2016. Υπενθυμίζεται περισσότεροι από 35.000 δικαιούχοι δεν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων ήδη από το 2014.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr