ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2Η & 3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ)

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του Καταλόγου και της βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης περιόδου υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Επισημαίνεται ότι η παρούσες αποφάσεις δεν αφορούν σε οριστικές αποφάσεις ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr