προγραμμα ΕΣΠΑ δυτικης ελλαδας

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημοσιεύθηκε το νέο προγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικης Ελλαδας».
Η Δράση εντάσσεται στο ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.
Στα πλαίσια της πρόσκλησης θα ενισχυθούν δράσεις που αφορούν την μεταποίηση, τις κατασκευές, τις δημιουργικές βιομηχανίες, το περιβάλλον, την πληροφορική καθώς και τις υπηρεσίες.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες: Δείτε ΕΔΩ
Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Δείτε ΕΔΩ
Ποσοστά Ενίσχυσης: 60% έως 100%
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
  • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 6.205.279 €
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/5/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/7/2019
Περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το νέο προγραμμα ΕΣΠΑ Δυτικης Ελλαδας επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr.
Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr