ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Το πρόγραμμα  χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.
Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης  (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II


Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ ενώ προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την επιλογή αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
 • Επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

Για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr