ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

χρηματοδοτικά προγράμματα  βρίσκονται στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Νέα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του 2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσουν επενδυτικές προτάσεις σε διάφορους κλάδους. Οι δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες είναι οι παρακάτω:

  • Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]
  • Δράση για λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Β΄Κύκλος  [ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ Α΄ΚΥΚΛΟ]
  • Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με επιδότηση σε ανέργους για έναρξη επιχείρησης
  • Αναβάθμιση εταιρειών franchising
  • Δράσεις για ενίσχυση της Μεταποίησης [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]
  • Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters), με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα (αφορά, κυρίως, τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων)
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα – Β΄Κύκλος – [ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ Α΄ΚΥΚΛΟ]
  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr