ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD LEADER)

Τα προγράμματα CLLD LEADER υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 μέσω της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».
Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στα οποία αποτυπώνεται η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κάθε περιοχής. Πραγματοποιούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Κατά κανόνα, το έργο των Ομάδων Τοπικής Δράσης, έχουν αναλάβει Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α.
Οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι, που αντιστοιχούν και σε δράσεις χρηματοδότησης (CLLD LEADER) ιδιωτικών υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και μονάδων, είναι:

  • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων μέσω μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
  • η ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται, τη διαφοροποίηση και τη δημιουργία ελκυστικότερου τουριστικού προϊόντος. Επίσης περιλαμβάνεται ο εμπειρικός τουρισμός (π.χ φυσιολατρικός, γαστρονομικός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, καλλιτεχνικός τουρισμός κ.α). Τέλος περιλαμβάνεται και η ίδρυση και εκσυγχρονισμος τουριστικών καταλυμάτων από μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων
  • η ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • η ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, η ενίσχυση της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Παρακάτω προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στα προγράμματα. Τα παρακάτω αφορούν το πρόγραμμα Leader και το Υπομέτρο 6.2 «Εκκίνηση μη Γεωργικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Αγροτικές Περιοχές».
Βάσει της απόφασης ενισχύονται:

  • Ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 κλειδιών.
  • Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr