ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 9 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων, λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών, για τις παρακάτω Δράσεις:

 

 

Οι παρατάσεις για τις 9 Δράσεις αφορούν σε 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 1,833 δις ευρώ.

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η υιοθέτηση και επιμέρους διαχειριστικών απλοποιήσεων ήσσονος σημασίας με στόχο την διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υλοποίησης.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr