ΕΩΣ 30-11-2020 ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα, η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 αντί για την 19η Ιουνίου 2020 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων έως 65%, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr