Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στα πλαίσια της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» για τον συμπληρωματικό προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων έως τις 16 Μαΐου 2018.
Η προθεσμία είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr