ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΣΠΑ με ένταξη επιπλέον δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα (2.219) επενδυτικών σχεδίων.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr