ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ ενεργοποιούνται εντός του 2017 προκειμένου να ενισχύσουν επενδυτικές προτάσεις σε διάφορους κλάδους. Οι δράσεις που θα ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες είναι οι εξής:

  • Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
  • Δράση για λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
  • Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με επιδότηση σε ανέργους για έναρξη επιχείρησης
  • Αναβάθμιση εταιρειών franchising
  • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων
  • Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters), με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα (αφορά, κυρίως, τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων)
  • Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” (αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία)

Παράλληλα θα ανακοινωθεί ο Β’ κύκλος των προσκλήσεων για τις παρακάτω δράσεις:

 


Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για ένταξη στα αναμενόμενα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 
Εκδηλώνοντας ενδιαφέρον μας δίνετε την δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα χρηματοδότησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr