ΤΑ 4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα 4 νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Τα 4 νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (100% Επιδότηση)
2. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (100% Επιδότηση)
3. Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές»
(Έως 50% Επιδότηση)
4. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (Έως 50% Επιδότηση)


Η εταιρία μας, ως αξιόπιστος σύμβουλος χρηματοδότησης, ενημερώνει σωστά όλες τις επιχειρήσεις κατόπιν προαξιολόγησης των επενδυτικών τους σχεδίων παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr