ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
Το νέο σύστημα κατάταξης αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) των Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί βάσει του προηγούμενου συστήματος κατάταξης θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τον 10.2019. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα Ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία.
Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων που έχουν να κάνουν με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα οποία διαμορφώνουν μια βαθμολογία για κάθε κατάλυμα.
Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Οφέλη της ποιοτικής κατάταξης των τουριστικών επιχειρήσεων:

  • Κατάταξη με βάση τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • Συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.
  • Αναβάθμιση επιχειρήσεων σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό

Η Κ2 αναλαμβάνει την διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων και με τις επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει δίνει ευκαιρίες στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις για ποιοτική αναβάθμιση.
Ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr