ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προσκαλούμε υποψήφιους με υψηλές προσδοκίες και επαγγελματισμό για εργασία ή συνεργασία με την εταιρία μας.

Οι επιθυμητές απαιτήσεις για τα επαγγελματικά προσόντα σχετίζονται με την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και και την εμπειρία των υποψηφίων.

Τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη εκπαίδευση, παρέχουν την επάρκεια που απαιτείται για κάθε θέση εργασίας στην εταιρία.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύεται ανάλογα με την σπουδαιότητα και τη σημασία των καθηκόντων και με το πώς μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων της εταιρίας. Η εταιρία λειτουργεί ένα επίσημο σύστημα αξιολόγησης για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

Ο κάθε υποψήφιος για εργασία ή συνεργασία με την εταιρία μας για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εμπνευσμένος και συντονισμένος με την κουλτούρα και τη στρατηγική της εταιρίας.

 

Πιο συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητο:

 

  • Να γνωρίζει την αξία της ομαδικότητας και πως όλοι μαζί φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από τον καθένα ξεχωριστά
  • Να συνεργάζεται άψογα με τους υπεύθυνους προς την επίτευξη κοινών στόχων
  • Να αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος που βλέπει τον εαυτό του στην εταιρία κρίνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τους υπόλοιπους εντός της εταιρίας
  • Να αξιολογεί την απόδοσή του με κριτήριο την επίτευξη ποιοτικών στόχων
  • Να αναγνωρίζει και να αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία και τα δυνατά σημεία της ομάδας
  • Να ακολουθεί διαδικασία σύμφωνα με την οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί η σύγκρουση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτή θέση εργασίας.

 

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα