ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας

Η Κ2 είναι εταιρεία συμβούλων διαχείρισης και εκπόνησης μελετών η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν την Πιστοποίηση, την Χρηματοδότηση και την Διαχείριση Επιχειρήσεων.

 

 

Η εταιρεία εδρεύει στην περιφέρεια δυτικής ελλάδας και συγκεκριμένα στην Πάτρα και απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Κύριος στόχος δεν είναι άλλος από τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της. Το πεδίο δραστηριότητας και συνεργασιών της K2 επεκτείνεται στο ευρύτερο φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

 

Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η εταιρεία εξελίσσεται συνεχώς και εξειδικεύεται σε νέα μοντέλα διαχείρισης προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις των αγορών.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ANTONIOS KATSIKARONIS

Economist, Certified ISO Management Auditor

EFTHIMIOS KATSIKARONIS

Economist, Accountant & Business Consultant

Οι Αντώνιος και Ευθύμιος Κατσικαρώνης είναι οι δημιουργοί της Κ2 (K2 Business Consulting), οι οποίοι υπογράφουν τα έργα της εταιρείας. Οι έταιροι, ως οικονομολόγοι, πιστοποιημένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων και επιθεωρητές, μαζί με το μεγάλο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας λειτουργούν ως ο ιδανικός και αξιόπιστος σύμβουλος πιστοποίησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Βασική μας επιδίωξη είναι ο συνεχής εντοπισμός των αναγκών όλων των πελατών μας, η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και η υπέρβαση των προσδοκιών τους. Οι υπεύθυνοι διαβεβαιώνουν ότι οι απαιτήσεις των πελατών είναι κατανοητές, ικανοποιούνται και μετατρέπονται σε εσωτερικές απαιτήσεις ποιότητας. Η εταιρεία αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για άμεση αλληλεπίδραση με τους πελάτες της εξασφαλίζοντας κατάλληλη εστίαση στις προσδοκίες τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter της K2 για άμεση ενημέρωση νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Οι στόχοι της εταιρείας είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης ποιότητας λειτουργίας. Τα αποτελέσματα επίτευξης που απεικονίζονται παρακάτω αφορούν το έτος 2023.

89%

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

100%

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

100%

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα έργα με αποτέλεσμα, και όχι να εκτελούμε απλώς μια διαδικασία. Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών μας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσφέρει πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεών τους ανασκοπείται σε κάθε φάση υλοποίησης των έργων που τους παραδίδουμε.