ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-business)

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ενσωματώσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες (Ε):

  • Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις
  • Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Ε(5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 6.000€ έως 12.500€ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Η δράση «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εντάσεται στον Άξονα 01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 2.2.1 «Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr