ΕΠΙΠΛΕΟΝ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύεται ο προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα, θετικά αξιολογημένα, επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής της εν λόγω δράσης.
Με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης, η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης, από τα Περιφερειακά Προγράμματα, αυξάνεται στα 156 εκατ. ευρώ έναντι των 141 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Τα επιπλέον κονδύλια προέρχονται από τα Περιφερειακά Προγράμματα Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Πιο αναλυτικά, η δράση χρηματοδοτείται και από τα κάτωθι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 • Δυτική Μακεδονία 1.000.000 ευρώ
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 25.000.000 ευρώ
 • Κεντρική Μακεδονία 20.000.000 ευρώ
 • Θεσσαλία 15.000.000 (επιπλέον 5.000.000 ευρώ)
 • Δυτική Ελλάδα 16.600.000 ευρώ (επιπλέον 6.600.000 ευρώ)
 • Πελοπόννησος 13.500.000 ευρώ
 • Βόρειο Αιγαίο 17.000.000 ευρώ
 • Κρήτη 11.000.000 ευρώ
 • Ιόνια Νησιά 10.000.000 ευρώ (επιπλέον 3.500.000 ευρώ)
 • Αττική 15.000.000 ευρώ
 • Στερεά Ελλάδα 2.000.000 ευρώ
 • Νότιο Αιγαίο 10.000.000 ευρώ


Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr