ΕΣΠΑ: ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναμένεται προσεχώς να ξεκινήσει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την δραση χρηματοδοτησης «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται – κατά προτεραιότητα – στους εννέα παρακάτω τομείς:
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
– Ενέργεια
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) – Περιβάλλον
– Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10) – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
– Υγεία
– Υλικά – Κατασκευές
Δικαιούχοι
Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούσαν δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα καθοριστούν στην Προκήρυξη της Δράσης.
Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 150.000,00€. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα καθοριστεί στην Προκήρυξη της Δράσης.
Επιλέξιμες δαπάνες

  • Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμηση ενέργειας
  • Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού
  • Δαπάνες μισθολογικού κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610003097 ή στο info@k2bc.gr

*Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.
ΕΚΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΔΩ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr