Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΕΣΠΑ: ΕΝΤΑΞΗ 728 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Ανακοινώθηκαν 2 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)», λόγω ένταξης επιπλέον επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.
Η μία τροποποίηση περιλαμβάνει επιπλέον 118 επιχειρηματικά σχεδία ενώ η δεύτερη επιπλέον 610 επιχειρηματικά σχεδία (Για 1η & 2η περίοδο υποβολών).
Δείτε την 1η Τροποποίηση εδώ
Δείτε την 2η Τροποποίηση εδώ

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr