ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Δημοσιεύθηκε ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης με τα επιλέξιμα /μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ για τις παρακάτω Περιφέρειες:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι),
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι),
  • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφερειες (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) (όλοι οι κλάδοι),
  • Περιφέρεια Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης) και
  • Περιφερεια σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Κρήτη) (κλάδος Εκπαίδευσης)

Με νεότερη απόφαση θα εκδοθούν οι Τελικοί Βαθμολογικοί Πίνακες για τις υπόλοιπες κατηγορίες Περιφερειών και κλάδων.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr