ΕΣΠΑ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ για την Περιφέρεια Κρήτης, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 17.920.490,09 ευρώ.
Με την τροποποίηση της Απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 202 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 31.082.564,53 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr