ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευκαιρία χρηματοδότησης αποτελεί το ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του ΕΣΠΑ. Οι υποβολές επενδυτικών σεδίων έχουν ξεκινήσει από 20/2/2019 και η Δράση θα παραμείνει το αργότερο έως 18 μήνες από την ημερομηνία Δημοσίευσης και έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, ενισχύοντας επενδύσεις για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
  • να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Τι χρηματοδοτείται

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες έχουν να κάνουν με:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή προβολή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Τεχνικές μελέτες
  • Μεταφορικά μέσα
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 € με επιδότηση από 50% έως 65%. Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με την πρόσκληση είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Μεταβείτε στη σελίδα του Προγράμματος εδώ
Για ενημέρωση χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ επικοινωνήστε στο 2610003097 ή ηλεκτρονικά μέσω της online φόρμας.

 

 

Εγγραφή Newsletter

 

Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr