ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Tο «Ελληνικό Πρωινό» είναι το καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στα ελληνικά ξενοδοχεία και στοχεύει αφενός στη δυναμική ανάδειξή του «Ελληνικού Πρωινού» ως ισχυρού τουριστικού προϊόντος και αφετέρου στην ποιοτική του θωράκιση μέσω μιας νέας αξιόπιστης διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα έχει βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό του Πρωινού, που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία, με παραδοσιακά τοπικά εδέσματα της κάθε περιοχής της Ελλάδας με αποτέλεσμα η γαστρονομία, ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον να αποκτήσουν μια κοινή ταυτότητα.
H σύνδεση και αξιοποίηση του πολιτισμικού – γαστρονομικού πλούτου της χώρας με τα ελληνικά ξενοδοχεία συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. Κάθε περιοχή έχει τους δικούς της γαστρονομικούς θησαυρούς και αυτή γαστρονομική πολυμορφία παρουσιάζεται από το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό», συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας και της τουριστικής φυσιογνωμίας.
Παράλληλα, προωθείται η Μεσογειακή Διατροφή η οποία σύμφωνα με την UNESCO αποτελεί “άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας”.
Ενημερωθείτε για τη διαδικασία ένταξης στο «Ελληνικό Πρωινό» συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας της Κ2.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr