ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ 2 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκαν σήμερα Τετάρτη 19.12.2018 τα 2 νέα προγράμματα χρηματοδότησης υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις Δράσεις «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ.
Οι Δράσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορούν στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τους.
1. Η δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» απευθύνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις των κλάδων Παροχής Υπηρεσιών, Μεταποίησης, Χονδρικού Εμπορίου, Logistics, Υγείας και Κατασκευών που επενδύουν στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με το ποσοστό της χρηματοδότησης να αγγίζει ακόμη και το 65% του συνολικού κόστους επένδυσης.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα

2. Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» απευθύνεται σε Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση και Ιδιωτική Εκπαίδευση με ποσοστό χρηματοδότησης 50%.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο +30 2610003097 ή στο info@k2bc.gr.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε ένταξη στις παραπάνω δράσεις χρηματοδότησης εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας ηλεκτρονικά και επωφεληθείτε σημαντικά μέσω της συνεργασίας σας με την εταιρεία μας.

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr