ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Απόφαση Ένταξης για Βιολογικές καλλιέργειες

Σχετική Ανακοίνωση για την Απόφαση Ένταξης

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr