ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε τα άρθρα μας και ενημερωθείτε

Δημοσιεύθηκε Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, καθώς και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης με Πραγματοποίηση......

Δημοσιεύθηκε σήμερα η νέα Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι 45%, ωστόσο εάν υπάρχει......

Η Δράση«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 –......

Εξαιρετικά θετική ήταν η ανταπόκριση του κοινού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της......

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα......

Η ενεργοποίηση των τεσσάρων βασικών καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) συνιστά κινητήριο δύναμη που θα επιταχύνει την ανάκαμψη της......

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και......

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014-2020......

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την στήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή αυτοαπασχολούμενων,......

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που θα......

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Κ2 δημοσιεύει άρθρα σχετικά με επιχειρηματικότητα και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της εταιρείας μας και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER