ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιεύθηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αρμόδιος Φορέας οι ωφελούμενες επιχειρήσεις της δράσης (συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ) ανέρχονται σε 1.017. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, επί συνόλου 7.858 αιτήσεων.

Οι 274 επιχειρήσεις ανήκουν στην (Α) κατηγορία των επιχειρήσεων μεταποίησης και πρωτογενούς τομέα, οι 358 επιχειρήσεις ανήκουν στη (Β) κατηγορία των επιχειρήσεων εμπορίου και υπηρεσιών και οι 385 επιχειρήσεις ανήκουν στη (Γ) κατηγορία εστίασης και τουρισμού.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, 313 επιχειρήσεις (7.745.256,97 ευρώ) έχουν έδρα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 491 επιχειρήσεις (15.614.034,55 ευρώ) έχουν έδρα στην Π.Ε. Αχαΐας και 213 επιχειρήσεις (6.729.715,87 ευρώ) έχουν έδρα στην Π.Ε. Ηλείας.

 

 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr