ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ 12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Έπειτα από υπογραφή 12 Υ/Α, υλοποιούνται νέα μέτρα για όλες τις δράσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές). Στόχος είναι η επιτάχυνση των εκταμιεύσεων προς τις επιχειρήσεις και την αύξηση απορρόφησης των κονδυλίων.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης.
  • Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Εφεξής τα στοιχεία εργασιακής απασχόλησης θα παρέχονται πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομούνται ώρες εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των χρησιμοποιούμενων στοιχείων.
  • Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων. Πλέον θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα των προγραμμάτων χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα. Οι δύο φορείς διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και θα μπορούν με απλή ανταλλαγή εγγράφων να επιλύουν τυχόν διαχειριστικά αιτήματα των δικαιούχων επιχειρήσεων. Η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης δράσεων παραμένει ως δυνατότητα, εφόσον αυτή απαιτηθεί, για ειδικά ή βαρύνοντα θέματα.

Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το τελευταίο επτάμηνο. Απώτερος στόχος είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ.
Για ενημέρωση χρηματοδότησης πατήστε εδώ
Published by:

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr