ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η παράταση του 1ου αιτήματος πιστοποίησης- επαλήθευσης των Δικαιούχων της Πρόσκλησης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ έως την 31/01/2019.
Η απόφαση αφορά επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην 1η ομαδική Απόφαση Ένταξης (Α.Π. 6353/901/Α3/29-11-2017) και αφορά το ποσοστό του 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.
 
Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.
 

K2 Business Consulting
info@k2bc.gr