ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - K2 Business Consulting
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΑΤΡΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΣΠΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΣΠΑ ΠΑΤΡΑ
23
archive,paged,category,category-23,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ενσωματώσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες (Ε): Ε(1): Ηλεκτρονικό...

Τα προγράμματα CLLD LEADER υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 μέσω της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής». Ο σχεδιασμός,...

Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, η ισχύς των ειδικών Σημάτων Λειτουργίας ξενοδοχείων και κάμπινγκ, που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31/12/2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ. Μέχρι την ημερομηνία αυτή...

Δημοσιεύθηκε σήμερα η νέα Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι 45%, ωστόσο εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50%. Επιλέξιμοι επιχειρήσεις για το πρόγραμμα θα είναι Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping, Ενοικιαζόμενα...

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Το νέο σύστημα κατάταξης αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο,...

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για την απλούστευση των διαδικασιών έναρξης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. Πλέον η έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής γνωστοποίησης, που υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία, προς την αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού.   Η απόφαση 8592/17.5.2017, καθορίζει το περιεχόμενο και...

Τη συνεχή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, διαπιστώνει η ετήσια μελέτη του ΙΤΕΠ που αποτελεί όργανο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) που ήταν διαθέσιμα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016, η χώρα μας διαθέτει 9.730 ξενοδοχειακές μονάδες...

Tο «Ελληνικό Πρωινό» είναι το καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στα ελληνικά ξενοδοχεία και στοχεύει αφενός στη δυναμική ανάδειξή του «Ελληνικού Πρωινού» ως ισχυρού τουριστικού προϊόντος και αφετέρου στην ποιοτική του θωράκιση μέσω μιας νέας αξιόπιστης διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα έχει βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό του...

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους,...