ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - K2 Business Consulting
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΑΤΡΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΣΠΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΣΠΑ ΠΑΤΡΑ
5761
post-template-default,single,single-post,postid-5761,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση χρηματοδότησης η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Πρόκειται για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Ενδεικτικά επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • Πολιτιστική εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
 • Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
 • κ.ά.

 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σστην Ιδιωτική Εκπαίδευση θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον 5 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)

 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα επιδοτηθούν με ποσοστό 50% για Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Έναρξη Υποβολών : 6 Φεβρουαρίου 2019

ΛήξηΥποβολών : 19 Απριλίου 2019

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο +30 2610003097 ή στο info@k2bc.gr