ΑΡΘΡΑ - K2 Business Consulting
H Κ2 δημοσιεύει άρθρα που σχετίζονται με προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, ποιότητα και επιχειρηματικότητα
ΑΡΘΡΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ,ΕΣΠΑ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ,ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO,ΕΣΠΑ 2014-2020,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
11
paged,page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-11,paged-2,page-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε όλα τα άρθρα μας και ενημερωθείτε

Η Δράση "Ψηφιακό Άλμα" ΤΟΥ ΕΣΠΑ στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκαν εντός του 2018 και σταδιακά δημοσιεύονται Αποφάσεις 'Ενταξης επιχειρηματικών σχεδίων /πράξεων. Σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (25/6/2019) εντάσσονται επιπλέον εκατόν...

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας». Η Δράση εντάσσεται στο ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα...

Ξεκίνησαν στις 07.05.2019 οι υποβολές στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την Περιφερειακή ενότητα Αχαϊας. Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση...

Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Αλμα» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται δέκα έξι (16) επιχειρηματικά σχέδια, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.063.451,21 ευρώ. Δείτε την Απόφαση εδώ  ...

Ανακοινώθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον χίλια τριακόσια τέσσερα (1.304) επενδυτικά σχέδια συνολικής επιχορηγούμενης Δημόσιας Δαπάνης 201.429.737,15 ευρώ. Η...

Σε εξέλιξη είναι οι υποβολές για τα δύο Νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις Δράσεις «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. Οι Δράσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορούν στον...