ΑΡΘΡΑ - K2 Business Consulting
H Κ2 δημοσιεύει άρθρα που σχετίζονται με προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, ποιότητα και επιχειρηματικότητα
ΑΡΘΡΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ,ΕΣΠΑ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ,ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO,ΕΣΠΑ 2014-2020,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
11
paged,page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-11,paged-15,page-paged-15,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε όλα τα άρθρα μας και ενημερωθείτε

Το Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι...

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την στήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη και υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) : Κατηγορία Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας...

Τα 4 νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.   Τα 4 νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα εξής: 1. Πρόγραμμα...

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς...

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης που μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία σκοπεύει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Είναι γεγονός ότι η έντονη ανταγωνιστικότητα της εποχής μας, συνδυαζόμενη με την...

Οι στοχευμένες Δράσεις του ΕΤΕΑΝ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδυτικών σχεδίων στη χώρα μας με ευνοϊκούς όρους για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα δανειοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση", "Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα" και το "Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ". Η Δράση "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση" έχει...